گزارش برگزاری پيش‌رويداد هم‌نت فاضلاب

برنامه پیش‌رویداد:

 برای بررسی دقيق‌تر طرح‌ها و ارائه رهنمودهای مؤثر جهت اصلاح و ارائه طرح‌های جامع‌تر و مفهومی‌تر، تصمیم بر آن شد که پیش‌رویدادی در تاریخ‌های 24 و 25 بهمن ماه 1396 برگزار شود. پیش‌رویداد در سالن همایش-های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار گردید. از مجموع 40 طرح واصله به دبيرخانه هم‌نت 34 طرح حائز شرايط ورود به پيش‌رويداد تشخيص داده شدند که از اين تعداد، 23 گروه طرح‌ها و ایده‌های خود را در دو روز ارائه نمودند و داوران در دو گروه فنی و کسب و کار، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را در مورد طرح ها بیان کردند. ضمناً عین نقطه‌نظرات داوران به‌عنوان بازخورد به تيم‌ها انعکاس داده شد.

برنامه پیش رویداد به شرح زیر بوده است:

در جدول ذيل اطلاعات فرم‌های ارزیابی علمی و فنی طرح‌ها در داوری مرحله پيش‌رويداد ارائه شده است.

در جدول ذيل اطلاعات فرم‌های ارزیابی طرح‌ها از بعد کسب و کار در داوری مرحله پيش‌رويداد ارائه شده است.

در مجموع پس از داوری طرح‌ها در برنامه پيش‌رويداد دو روزه، 23 طرح ارائه شدند و از جنبه‌های فنی و کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد 19 طرح حائز شرایط ورود به برنامه رويداد اصلی تشخیص داده شدند. ضمناً بر اساس نظرات داوران محترم از 11 طرح ارائه نشده، 7 طرح شرایط ورود به برنامه رویداد را دارا بودند که مذاکرات لازم برای مشارکت تیم‌های مربوطه در برنامه رویداد اصلی با ایشان انجام شد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد نخبگان استان اصفهان می‌باشد