کمیته علمی

اعضای هیئت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر کیاچهر بهفرنیا
دکتر کیاچهر بهفرنیا
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر جهانگیر خواجه علی
دکتر جهانگیر خواجه علی
دانشیار گروه گیاه پزشکی (دکتری سم شناسی حشرات)
 
دکتر علی دهنوی
دکتر علی دهنوی
عضو هیئت علمی دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان
دکتر امیر رحیمی
دکتر امیر رحیمی
عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
 
دکتر مرتضی صادقی
دکتر مرتضی صادقی
عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا صفوی
دکتر حمیدرضا صفوی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد تمام گروه مهندسی آب
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهرداد  فرهادیان اصفهانی
دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی
عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
دکتر حسین موحدیان
دکتر حسین موحدیان
عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر نوراله میرغفاری
دکتر نوراله میرغفاری
عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
خانم دکتر مهناز نیک آیین
خانم دکتر مهناز نیک آیین
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
دکتر علی یوسفی
دکتر علی یوسفی
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امیر تائبی
دکتر امیر تائبی
عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

کمیته علمی

کارشناسان (به ترتیب حروف الفبا)

حمیدرضا ارومیه
حمیدرضا ارومیه
معاون فنی شرکت مشاور پارس آرین آب
 
ادیب جابری
ادیب جابری
رئیس تصفیه خانه فاضلاب بهارستان
 
محمدرضا جواهری
محمدرضا جواهری
کارشناس ترمیم شبکه های آب و فاضلاب
 
میترا حسینی ناژوانی
میترا حسینی ناژوانی
مدیر واحد تصفیه خانه مهندسی مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
 سید محمد رضوی
سید محمد رضوی
رئیس بهره برداری از شبکه های فاضلاب
 
امراله سلیمانی
امراله سلیمانی
مدیر دفتر مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
سعید شمسائی
سعید شمسائی
مدیر بهره برداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب استان اصفهان
سید محسن صالح
سید محسن صالح
مدیر دفتر فنی شرکت آبفا استان اصفهان
 
احمدرضا صهبائی
احمدرضا صهبائی
رئیس طراحی تاسیسات فاضلاب
 
زهره صهبایی
زهره صهبایی
مدیر دفتر تحقیقات شرکت اب و فاضلاب استان اصفهان
 
فریبرز علیمحمدی
فریبرز علیمحمدی
کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب
 
سید محمد موسوی
سید محمد موسوی
رئیس اداره نظارت بر بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب
پیمان یراقی
پیمان یراقی
مدیر امور مطالعات شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

تماس با مــا

آدرس دبیرخانه رویداد:

دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه اول، اتاق ۱۰۲، دبیرخانه هم نت فاضلاب

تلفن دبیرخانه رویداد: ۳۳۹۱۲۷۶۹-۰۳۱

و ۳۳۹۱۲۲۵۳-۰۳۱

فکس دبیرخانه رویداد: ۳۳۹۱۲۷۴۲-۰۳۱

ایمیل: wastewater@hamnetevent.ir

         

کلیه حقوق متعلق به بنیاد نخبگان استان اصفهان می‌باشد