تاریخ و برنامه برگزاری رویداد کندو در اصفهان

رویداد کندو در کندو اصفهان از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ در طبقه اول ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، (ساختمان شماره ۴) برگزار می‌گردد.

تاریخ و برنامه برگزاری رویداد هم‌نت بانوان

هم‌نت بانوان از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ برگزار می‌گردد. برنامه کلی این سه روز به ترتیب زیر است:

روز اول

شروع از ساعت ۱۴

ارائه ایده ها و تیم سازی؛ ○
کارگاه همدلی؛ /+ کارگروهی ○

روز اول

روز دوم

شروع از ساعت ۸ صبح

کارگاه اعتبارسنجی؛ /+ کارگروهی ○
کارگاه مدل کسب و کار؛ /+ کارگروهی ○

روز سوم

شروع از ساعت ۸ صبح

کارگاه ارائه مؤثر؛ /+ کارگروهی ○
داوری رویداد ○

روز سوم

درباره هم نت

هم نت یک رویداد کارآفرینی سه مرحله ای، مبتنی بر شـــرایط بومی اقتصــادی و کارآفرینی در هر منطقه است. این رویداد از پنل بیان فرصت ها و یا با طرح مسأله شروع شده و طی آن افراد سعی می کنند برای خلق ارزش و نیــز نشان دادن توانمندی خود به سرمایه گذار و یا صاحبان مسأله ایده پردازی کنند، تشکیل تیم بدهنـد و اگر توانستند آن را به یک مدل کسب و کار تکــــرارپذیر و با ارزش افزوده تبدیل نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد نخبگان استان اصفهان می‌باشد

Search