ارتقا کیفیت پساب خروجی از نقطه نظر بار میکروبی

کلیپ معرفی چالش

ارتقا کیفیت پساب خروجی

کشور ایران در منظفه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و با توجه به موقعیت جغرافیا ،مسئله کمبودآب ریشه در تاریخ ایران دارد مخصوصا در قسمت مرکزی. با توجه به کمبود آب در حوزه کشاورزی ،صنعتی ،افزایش جمعیت و مسائلی که در اقلیم اتفاق افتاده ، آب موجود کشور کفایت تمام محدودیت ها را نمی کند .

شاخص سازمان ملل : اگر کشوری 40% از منابع اب تجدید پذیر خودرا مصرف کند  وارد بحران می شود و هم اکنون کشور   ما ایران قریب به 80% منابع آب تجدید پذیر را مصرف می‌کند.از این رو پساب های تصفبه خانه های رونق گرفته و جز سیاست های  دولت به عنوان منبع آبی که می تواند بخشی از نیاز های فضای سبز و کشاورزی را تامین کند شناخته شده است. اما مشکل ما در کشوراین است که پساب های خروجی اغلب تصفیه خانه ها ، استاندارد های لازم را برا ی استفاده در فضای سبز ،کشاورزی ، صنعت و ...  ندارند.  

از  جمله روش های موجود ، روش کلر زنی ، استفاده از اشعه ماورا بنفش (uv) و اشعه اوزون می باشد. با روش اوزون و اشعه ماورا بنفش می‌توان استاندارد های لازم را بدست آورد ولی به علت گران بودن ،ومصرف انرژی زیاد درتصفیه خانه ها مورد استقبال قرار نگرفته است و در روش کلر زنی که روش رایج درکشور است نمی توان از کلر زیاد استفاده کرد

 تعداد باکتریهای اشرشیا کلی ( Escherichia coli ) در فاضلاب تصفیه شده شاخصی مرسوم جهت براورد کیفیت میکروبی پساب به منظور تخلیه در محیط های آبی یااستفاده مجدد در کشاورزی می باشد. سازمان بهداشت جهانی، جهت کاربرد ایمن پساب فاضلاب درکشاورزی مقادیر استانداردی را جهت وجود اشرشیاکلی در پساب ارائه نموده است که لازم است کیفیت میکروبی پساب به منظور استفاده مجدد در کشاورزی با این مقادیر راهنما مطابقت داشته باشد.

سایر راهکارهای موجود و بین المللی:  امروزه  استفاده از فیلتر های باکارایی -بالا و یا تصفیه زمینی پساب های فاضلاب گیاه پالایی، زیست پالایی، روش اولتراسونیک از جمله روش هایی  جهت بهبود کیفیت میکروبی پساب می باشد.

انتظارات از شرکت کنندگان: لازم است باتوجه به امکانات محلی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی راه حل مناسبی که بتواند کیفیت میکروبی پساب را جهت استفاده مجدد از آن بهبود بخشد و بتواند برای حجم بالای پساب موجود در منطقه کاربرد داشته باشد، ارائه گردد.

تماس با مــا

آدرس دبیرخانه رویداد:

دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه اول، اتاق ۱۰۲، دبیرخانه هم نت فاضلاب

تلفن دبیرخانه رویداد: ۳۳۹۱۲۷۶۹-۰۳۱

و ۳۳۹۱۲۲۵۳-۰۳۱

فکس دبیرخانه رویداد: ۳۳۹۱۲۷۴۲-۰۳۱

ایمیل: wastewater@hamnetevent.ir

         

کلیه حقوق متعلق به بنیاد نخبگان استان اصفهان می‌باشد

Search